Kodeks karny
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuszcza się czynu społecznie niebezpiecznego, zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna ...
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
Droga gruntowa nie stanowi budowli 07.02.14 Czy droga gruntowa z wyraźnymi ...
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Droga gruntowa nie stanowi budowli 07.02.14 Czy droga gruntowa z wyraźnymi koleinami, bez wyraźnego pobocza oraz innych widocznych elementów drogowych stanowi budowlę? fot. Thinkstock Pytanie pochodzi z programu Serwis ...
Ustawa o ochronie danych osobowych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie ...
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: a) do których ...
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1) Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, ...
Ordynacja podatkowa
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe;
Ustawa o opłacie skarbowej
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1.Ustawa określa: 1) zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji; 2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku ...
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 2. Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim;
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw ...
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
0 poleceń
0 komentarzy
0 przesłań
Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny. 1. ...
Zamknij
Zamknij