ZARZĄDZENIE Nr 41 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przewidywanymi imprezami masowymi oraz uroczystościami na terenie miast gospodarzy Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz w pozostałej części kraju, w tym dużego natężenia ruchu osobowego i pojazdów, w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 5 lipca 2012 r. żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.