ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przewidywanymi imprezami masowymi oraz uroczystościami na terenie miast gospodarzy Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz w pozostałej części kraju funkcjonariusze Straży Granicznej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, udzielą pomocy Policji w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 5 lipca 2012 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.