WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10