WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 31 marca 2005 r. sygn. akt SK 26/02

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Adam Jamróz,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa Łętowska — II sprawozdawca,

Marek Mazurkiewicz,

Andrzej Mączyński,

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki — I sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szatygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 marca 2005 r.:

  • I
    art. 36
  • II