WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. akt P 40/12