WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt U 7/12