WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt u 4/12