WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 24 lipca 2006 r. sygn. akt SK 58/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Marek Mazurkiewicz,

Jerzy Stępień — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 24 lipca 2006 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

  • II
    art. 263