WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt K 42/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczący,

Wojciech Hermeliński,

Marek Kotlinowski — sprawozdawca,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 maja 2007 r., wniosku Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zbadanie zgodności: