WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09