WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt sK 9/10