WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt P 53/11