WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz — przewodniczący,

Zbigniew Cieślak,

Wojciech Hermeliński — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 grudnia 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, ze zm.) z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji,

orzeka: