USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 1)