USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1)