USTAWA z dnia 30 marca 2007 r. o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach”

Art. 1. Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nadaje się nazwę „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.