USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1)