USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1)