USTAWA z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Art. 1. Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach nadaje się nazwę „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.