USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 1)