USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nadaje się nazwę „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.