USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych