USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Art. 1. Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nadaje się nazwę „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.