USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności

W celu upamiętnienia 25. rocznicy historycznego zrywu Polaków do wolności, uchwala się, co następuje:

Art. 1. Dzień 31 sierpnia ustanawia się Dniem Solidarności i Wolności.

Art. 2. Dzień Solidarności i Wolności jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.