USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

Składając hołd największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości, uchwala się, co następuje:

Art. 1. Dzień 16 października ustanawia się Dniem Papieża Jana Pawła II.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.