USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Art. 1. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu nadaje się nazwę „Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.