USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Art. 1. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach nadaje się nazwę „Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.