USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1)