USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

Art. 1. Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach nadaje się nazwę „Politechnika Śląska”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.