USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1)