USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)