USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia