USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1)