USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych