UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm. 1) ), wyraża zgodę na powołanie Marka MICHALAKA na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008 r.Nr214, poz. 1345,z2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1004.