UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Kolejna rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II przywołująca w pamięci świadectwo Jego życia skłania do zastanowienia nad moralnym wymiarem działań ustawodawczych i politycznych — co umyka w prozie dnia codziennego. Jako Senatorowie Rzeczypospolitej będziemy dokładać starań, by wszystko co czynimy w naszej pracy odpowiadało wskazaniom moralnym, które były troską całego nauczania Jana Pawła II.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.