UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Lecha Będkowskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 25. rocznicę śmierci Lecha Bądkowskiego wobec Jego wielkich zasług dla odrodzenia suwerennego państwa polskiego, wdzięczny za Jego świadectwo niezłomnego patriotyzmu i zaangażowania obywatelskiego, przypominając Jego bohaterską postawę w bitwie pod Narwikiem, pomny Jego szczególnego zaangażowania i zasług w rozwoju kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej, krzewionej zwłaszcza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, doceniając Jego starania o wyzwolenie dla dobra Polski potencjału drzemiącego we wspólnotach regionalnych, pragnąc utrwalić pamięć o odważnym pisarzu i dziennikarzu, któremu szczególnie bliska była tematyka morska i pomorska.

podkreślając Jego szczególną rolę jako członka Prezydium i rzecznika prasowego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej oraz sygnatariusza Porozumień Sierpniowych w powstaniu NSZZ Solidarność, przypominając, że Jego pogrzeb w atmosferze stanu wojennego stał się manifestacją opozycji antykomunistycznej, składa hołd wybitnemu Pomorzaninowi, pisarzowi, żołnierzowi, obywatelowi — rzecznikowi samorządnej Rzeczypospolitej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.