UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2006 r. w 40. rocznicę śmierci generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”

W 40. rocznicę śmierci Dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego „Bora” Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina jego żołnierskie i polityczne zasługi dla Ojczyzny.

Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z zadumą pochyla się nad losem wielu polskich patriotów, których powojenne zniewolenie kraju skazało na ciężki los wojennych wychodźców żyjących i umierających na obczyźnie. Symbolem tych losów jest także generał „Bór”.

Sejm niepodległej Polski stwierdza, że Dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski „Bór” dobrze zasłużył się Ojczyźnie.