UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Wierzejskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Wierzejskiego za czyn określony we wniosku z dnia 20 stycznia 2006 r. przedłożonym przez adwokata Karola Rutkowskiego — pełnomocnika oskarżycielki samoistnej subsydiarnej — Agora S.A.