UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Artura Rubinsteina

Artur Rubinstein, jeden z najwybitniejszych pianistów XX wieku, całym swym życiem i talentem stawił wielkość Polski i polskiej muzyki. Niezrównany odtwórca dzieł Fryderyka Chopina, propagator muzyki Karola Szymanowskiego uznanego za następcę największego polskiego kompozytora, muzyczny obywatel świata, przed którym stały otworem najznamienitsze sale koncertowe, a zarazem wielki patriota i Polak.

Niezapomniane pozostaną dla nas wszystkie gesty Maestro Rubinsteina wykonane w obronie godności i pamięci o Polsce w czasach obu wojen światowych oraz komunistycznego zniewolenia. Szczególną miłością darzył Łódź — miejsce swego urodzenia.

W roku 2007 przypada 120. rocznica Jego urodzin i 25. rocznica śmierci.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu Jego dorobku artystycznego dla dziedzictwa narodowego i światowego ogłasza rok 2007 Rokiem Artura Rubinsteina.