UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego

W 2013 r. przypada 100. rocznica urodzin kompozytora Witolda Lutosławskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się do historii dwudziestowiecznej muzyki polskiej i światowej.

Jego dzieła, obecne na wszystkich ważnych estradach koncertowych od ponad sześćdziesięciu lat, odsłaniają nieznane wcześniej możliwości rozumienia i przeżywania współczesnego świata. Związany z wielką tradycją europejską, był w swej twórczości obywatelem świata, a w działalności publicznej gorącym i szczerym patriotą.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego.