UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Ryszarda Siwca

7 marca mija 100. rocznica urodzin Ryszarda Siwca, bohatera trzech narodów, wiernego dewizie polskich powstańców i żołnierzy „Za naszą wolność i waszą”.

Ryszard Siwiec, księgowy z Przemyśla, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i żołnierz Armii Krajowej wykonał samotny gest antykomunistycznego sprzeciwu. W dniu 8 września 1968 roku, podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, protestując w dramatyczny sposób przeciw udziałowi Ludowego Wojska Polskiego w sowieckiej inwazji na Czechosłowację, dokonał aktu samospalenia. Gest ten był najbardziej wymownym wyrazem poglądów wielu Polaków, będących zdania, iż udział Ludowego Wojska Polskiego w tej inwazji był niechlubnym działaniem.

Mimo prób ukrycia w okresie PRL tej bohaterskiej śmierci, czyn Ryszarda Siwca przetrwał w pamięci Polaków.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swój najwyższy szacunek dla ofiary życia Ryszarda Siwca.