UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru posłów:

— Jarosława KALINOWSKIEGO

— Stefana NIESIOŁOWSKIEGO

— Krzysztofa PUTRY

— Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO

na stanowiska wicemarszałków Sejmu.