UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 205 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, powołuje Jacka JEZIERSKIEGO na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.