UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925, z 2003 r. Nr 175, poz. 1692, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 472 i Nr 182, poz. 1228), wybiera na stanowisko zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Jolantę ZAJDEL-SARNOWICZ.