UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy przyznania kobietom w Rzeczypospolitej Polskiej praw wyborczych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że już u swego początku niepodległa Polska w listopadzie 1918 roku przyznała kobietom polskim pełnię praw obywatelskich, w tym pełnię praw wyborczych.

Przyznanie kobietom praw wyborczych było uznaniem przez rząd niepodległej Polski ich pełnego równouprawnienia. Prawo do równości i pełni swobód obywatelskich kobiety polskie wywalczyły swoją aktywnością i zaangażowaniem w walkę o odrodzoną Rzeczpospolitą.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że zasada ta, stanowiąca fundament II RP, jest także podstawą ustroju współczesnej Polski.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dumą przypomina, że przyznając pełnię praw obywatelskich kobietom, Polska wyprzedziła zdecydowanie większość państw ówczesnej Europy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 90. rocznicę tych wydarzeń wyraża uznanie kobietom, które uczestniczyły w walce o prawa, i wyraża przekonanie, że nie może być demokracji bez należytego udziału w niej kobiet.