UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Sławomira Kopycińskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Sławomira Kopycińskiego za czyn określony we wniosku z dnia 31 marca 2010 r. uzupełnionym w dniu 24 czerwca 2010 r., przedłożonym przez powoda Macieja Szczyrka.