UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Chełmońskiego

W setną rocznicę śmierci Józefa Chełmońskiego — wybitnego malarza przełomu XIX i XX wieku i wielkiego patrioty — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć i wyraża szczególne uznanie dla artystycznego dorobku, który na trwałe wpisał się do kanonu polskiej sztuki.