UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Ludwika Dorna

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Ludwika Dorna za czyn określony we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r., przedłożonym przez powoda Wojciecha Raduchowskiego-Brochwicza.